Hur används doftpatronen?

Placera doftpatronen i myggfångarens hållare enligt myggfångarens anvisningar
Byt ut doftpatronen när du byter gasolflaska (10 kg) efter ca 4 veckor
Lämna in den förbrukade doftpatronens behållare till en godkänd avfallshanterare.

Får Rapid Action R-Octenol säljas i Sverige?

Ja
Produkten är godkänd av kemiklieinspektionen.

Mer information finner du i Säkerhetsdatabladet och Bruksanvisningen här nedan:
Säkerhetsdatablad
Bruksanvisning

Vad är skillnaden mellan Myggfälla, Myggfångare eller Myggmaskin?

Alla dessa begrepp hänvisar till samma typ av maskiner och är synonymer.
En myggfångare använder sig av en doftpatron i kombination med koldioxid för att locka mygg och knott till maskinen som sedan suger in insekterna i fångstkorgen.
På så sätt kan varken mygg eller knott föröka sig och därmed minskar beståndet.

Heter det R-Octenol, Octenol eller Oktanol?

Octenol är det aktiva ämnet som används i doftpatronen.
R-Octenol är en effektivare version av Octenol. Tabletten räcker i ca 4 veckor, runt 35 % längre än en vanlig Octenol-tablett.
Oktanol är den svenska översättningen för Octenol.
Det är vanligt att begreppet Oktanol används i samband med myggfångare såsom SkeeterVac, Amplecta AMT och Predator Dynamic.
Octenol och R-Octenol används däremot i samband med Mosquito Magnet och PowerTrap-maskiner.

Vad är R-Octenol?

R-Octenol är en effektivare version av Octenol. Tabletten räcker i ca 4 veckor, runt 35 % längre än en vanlig Octenol-tablett.

Hur rengör jag en myggfångare?

Med en rengöringspatron/kolsyrepatron.

Är Octenol farligt för människor?

Octenol ska förvaras oåtkomligt för barn. Octenol är skadligt vid förtäring. Tvätta händerna grundligt efter användning. Maskinen får endast användas för utomhusbruk.
Läs mer här:
Sakerhetsdatablad
Bruksanvisning

Hur ofta ska dofttabletten bytas ut?

Efter ca 4 veckor.

Vilka insekter lockas till myggfångaren av doftpatronerna?

Mygg och knott.

Vad händer med myggorna i fällan?

En myggfälla använder sig av en doftpatron i kombination med koldioxid för att locka mygg och knott till makinen som sedan suger in insekterna i fångskorgen. Därefter torkas myggen ut.

Vart ska jag placera min myggfångare?

Placera din myggfångare där myggen finns, oftast vid skuggiga eller fuktiga platser. Placera myggfångaren en bit från uteplatsen ni vill skydda. Maskinen får endast användas för utomhusbruk.

Fungerar myggfångaren i regn?

De flesta myggfångare kan hantera regn.

Hur ofta uppdateras FAQ?

Faq:n uppdateras så snart nya frågor dyker upp.